Thursday, March 22, 2012

Happy Gudi Padwa:

शांत निवांत शिशिर सरला, सळसळता हिरवा वसंत आला, कोकिळेच्या सुरुवाती सोबत,
चैत्र गुढीपाडवा आला. गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा.

--------------------------------------------------------------

गुढीपाडव्याच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा.

--------------------------------------------------------------

नवीन वर्ष सुख आणि समृद्धीचे जावो.

--------------------------------------------------------------

नवा दिवस, नवे वर्ष, नवी आशा, नवा हर्ष, नवे विचार, नवी कल्पना, नवे पाउल, नवी चेतना.
गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा.

--------------------------------------------------------------

समृद्धीचे तोरण लागे दारी, सुखाचे किरण येती घरी, पूर्ण होवोत तुमच्या सर्व इच्छा आकांक्षा,
ह्याच गुढीपाडव्याच्या तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा.

--------------------------------------------------------------

वसंत ऋतूच्या प्रभात समयी, गुढी उभारूया मंगलदायी, तोरण बांधुनी पावित्र्याचे, स्वागत करुया नव-वर्षाचे. गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा.

No comments:

Ganesh Picture

Ganesh Picture