Friday, September 18, 2009

108 Names of Maa Durga

108 Name of Maa Durga:
· Om Drugayai Namaha
· Om Shivayai Namaha
· Om Maha Lakshmyai Namaha
· Om Maha Gouryai Namaha
· Om Chandikaye Namaha
· Om Sarva Gynayai Namaha
· Om Sarva Lokeshayai Namaha
· Om Sarva Karma Phala Pradayai Namaha
· Om Sarva Teerdha Mayai Namaha
· Om Pun Yayai Namaha
· Om Deva Yonaye Namaha
· Om Ayoni Jaayai Namaha
· Om Bhume Jaayai Namaha
· Om Nirgu Nayai Namaha
· Om Aadhara Shaktyai Namaha
· Om Aanee Shvaryai Namaha
· Om Nirgu Nayai Namaha
· Om Niramham Karayai Namaha
· Om Sarva Garva Vimar Dhinyai Namaha
· Om Sarva Loka Priyayai Namaha
· Om Vaanyai Namaha
· Om Sarva Vidyadhi Devataayai Namaha
· Om Parvatyai Namaha
· Om Devamatre Namaha
· Om Vanee Shayai Namaha
· Om Vindya Vasinyai Namaha
· Om Tejo Vatyai Namaha
· Om Maha Matre Namaha
· Om Koti Surya Sama Prabhayai Namaha
· Om Deva Tayai Namaha
· Om Vahni Rupayai Namaha
· Om Sate Jase Namaha
· Om Varna Rupinyai Namaha
· Om Guna Shayayai Namaha
· Om Guna Madhyayai Namaha
· Om Guna Traya Vivarji Tayai Namaha
. Om Karma Gynana Pradayai Namaha
· Om Kantayai Namaha
· Om Sarva Samhara Karinyai Namaha
· Om Dharma Gynanayai Namaha
· Om Dharma Nistayai Namaha
· Om Sarva Karma Vivardhi Tayai Namaha
· Om Kamakshmai Namaha
· Om Kama Samhartyai Namaha
· Om Kama Krodha Vivarji Tayai Namaha
· Om Shan Karyai Namaha
· Om Sham Bhavyai Namaha
· Om Shan Tayai Namaha
· Om Chandra Suryagni Lochanayai Namaha
· Om Suja Yayai Namaha
· Om Jaya Bhumi Shtayai Namaha
· Om Jaahnavyai Namaha
· Om Jana Puji Tayai Namaha
· Om Shastrasyai Namaha
· Om Shastra Mayyai Namaha
· Om Nityayai Namaha
· Om Shubhayai Namaha
· Om Chandhrardha Mastakayai Namaha
· Om Bharatyai Namaha
· Om Bramaryai Namaha
· Om Kalpayai Namaha
· Om Karalyai Namaha
· Om Krushana Pingalayai Namaha
· Om Bramhai Namaha
· Om Narayanyai Namaha
· Om Roudryai Namaha
· Om Chandra Mruta Pari Srutayai Namaha
· Om Jyeshtayai Namaha
· Om Indirayai Namaha
· Om Maha Mayayai Namaha
· Om Jagat Grushtya Dhika Rinyai Namaha
· Om Bramhanda Koti Samsdha Nayai Namaha
· Om Kaminyai Namaha
· Om Kamalaa Layayai Namaha
· Om Katya Yanyai Namaha
· Om Kalaa Teetayai Namaha
· Om Kala Samhara Karinyai Namaha
· Om Yoga Nishtayai Namaha
· Om Yogi Gamyayai Namaha
· Om Yogi Dyeyayai Namaha
· Om Tapa Svinyai Namaha
· Om Gynana Pupayai Namaha
· Om Niraka Rayai Namaha
· Om Bhakta Bhishta Phala Pradayai Namaha
· Om Bhutatme Kayai Namaha
· Om Bhuta Matre Namaha
· Om Bhute Shyai Namaha
· Om Bhuta Darinyai Namaha
· Om Svadhayai Namaha
· Om Naree Madhya Gatayai Namaha
· Om Shada Dharadi Vardhinyai Namaha
· Om Mohitam Shubha Dayai Namaha
· Om Shubhrayai Namaha
· Om Sukshmayai Namaha
· Om Matrayai Namaha
· Om Nirala Sayai Namaha
· Om Nimna Gayai Namaha
· Om Neela Samka Shayai Namaha
· Om Nitya Nandayai Namaha
· Om Harayai Namaha
· Om Paraayai Namaha
· Om Sarva Gynana Pradayai Namaha
· Om Anamtayai Namaha
· Om Satyayai Namaha
· Om Durlabha Rupinyai Namaha
· Om Sarasvatyai Namaha
· Om Sarva Gatayai Namaha
· Om Sarva Bheeshta Prada Inyai Namaha

No comments:

Ganesh Picture

Ganesh Picture