Monday, September 8, 2008

Ganesh utsav

Lord Ganesha Aarti - Jai Ganesh, Jai Ganesh


Lord Ganesha Aarti - Jai Ganesh, Jai Ganesh deva..
Jai Ganesh Jai Ganesh, Jai Ganesh devaMata jaki Parvati, Pita Mahadeva.Ek dant dayavant, char bhuja dhariMathe sindur sohai, muse ki savari,
Pan chadhe, phul chadhe, aur chadhe meva
Ladduan ka bhog lage, saht kare seva,
Jai Ganesh Jai Ganesh, Jai Ganesh deva
Mata jaki Parvati, Pita Mahadeva.
Andhan ko ankh det, kodhin ko kayaBanjhan ko putra det, nirdhan ko maya,
Jai Ganesh Jai Ganesh, Jai Ganesh devaMata jaki Parvati, Pita Mahadeva.
Pan chadhe, phul chadhe, aur chadhe mevaLadduan ka bhog lage, saht kare seva, ,Jai
Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh deva,Mata jaki Parvata, Pita Mahadeva.

-: Chant Below Ganesh Mantra For Success :-

Vakratunda means curved trunk
Mahakaaya means large bodied
Surya kotee means million suns
Sama Prabha means with the brilliance of
Nirvighnam means free of obstacles
Kuru mey deva menas make my lord
Sarva Kaaryeshu means in all work
Sarvada means always

No comments:

Ganesh Picture

Ganesh Picture